COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

september 29, 2017
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Klimatilpasningsprojekter og medfinansiering

Der arbejdes på tværs af landet med klimatilpasning af by og land for at imødekomme fremtidens udfordringer med stigende regnmængder og mere ekstremt vejr. En del af denne klimatilpasning finansieres efter medfinansieringsbekendtgørelsen – reglerne om spildevandsforsyningsselskabers projekter vedrørende tag- og … Continue reading