COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

februar 11, 2019
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Myndighedens vejledningspligt i miljøvurderingsprocessen

Miljøvurderingsmyndigheden har flere roller i forhold til miljøvurderingsprocessen. Myndigheden er både myndighed og skal samtidig også vejlede ansøger om, hvordan ansøger bedst kommer igennem med ansøgningsprocessen i overensstemmelse med lovens krav. Når en myndighed skal træffe en forvaltningsretlig afgørelse, gælder … Continue reading

november 30, 2018
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Funktionel opdeling efter miljøvurderingslovens § 40

Miljøvurdering af planer/programmer og projekter forudsætter forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med selve miljøvurderingen. Dette udspringer af ønsket om at sikre, at de involverede myndigheder er uafhængige og objektive i deres bedømmelse af oplysningerne i miljøvurderingsprocesserne. Miljøvurderingslovens § 40 indeholder … Continue reading