COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

februar 11, 2019
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Myndighedens vejledningspligt i miljøvurderingsprocessen

Miljøvurderingsmyndigheden har flere roller i forhold til miljøvurderingsprocessen. Myndigheden er både myndighed og skal samtidig også vejlede ansøger om, hvordan ansøger bedst kommer igennem med ansøgningsprocessen i overensstemmelse med lovens krav. Når en myndighed skal træffe en forvaltningsretlig afgørelse, gælder … Continue reading

oktober 19, 2018
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Bilag 2, pkt. 13 a i miljøvurderingsloven

Miljøvurderingslovens afsnit III indeholder krav om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM), som er oplistet på bilag 1 og dermed er direkte miljøvurderingspligtige, samt af projekter oplistet på bilag 2, der i forbindelse med screening vurderes at kunne have væsentlige indvirkning … Continue reading